Page 30 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
28
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
r.y:n koordinoima ja Teknologiateol-
lisuus r.y:n 100-vuotissäätiön tuke-
ma hanke etenee hyvällä vauhdilla.
Hankkeen tavoitteena on saada IW-
koulutusohjelmat käyttöön laajalla
rintamalla 2. asteen oppilaitoksis-
sa.
Yrkesskolan Optima (Pietarsaari, 12.12.
2007), Vaasan ammattiopisto (19.12.2007)
ja Porin ammattiopisto (22.01.2008) on au-
ditoitu seuraavina IW-hankkeen oppilaitoksi-
na. Ensimmäisenä auditoitiin Savonlinnan
ammatti- ja aikuisopiston 2. asteen koulutus
auditoitiin 29.11.2007. Optiman audiitoin-
Yrkesskolan Optima,
Vaasan ammattiopisto ja
Porin ammattiopisto on auditoitu
Laatukäsikirjan ja ohjeistuksen läpikäynti. Vasemmalta rehtori Max Gripenberg, IWE Nils-
Erik Mattjus ja IWE Carl-Gustaf Lindewald.
Esa Tikka
Hitsin tarkastelua mur tokokeen jälkeen. Vasemmalta rehtori
Max Gripenberg, pätevyyskokeen hitsaaja Mar tin Holmstedt,
IWE Nils-Erik Mattjus ja IWE Carl-Gustaf Lindewald.
Hitsausohjeen läpikäynti. Vasemmalta pätevyyskokeen hitsaaja Peter
Stagnäs ja pätevyyskokeen valvoja IWE Kari Vainio.