Page 3 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
1
TEEMA: Laatu-turvallisuusjärjestelmät
1/2008
Tilaushinta
Suomessa 50
Pankki Nordea 226618-62781
Subscription rate
Foreing shipping 100
Bankers Nordea 226618-62781
58. vuosiker ta
ISSN 0437-6056
Julkaisija ja kustantaja
Publisher and Publishing Company
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
Finlands Svetstekniska Förening r.f.
The Welding Society of Finland
puh. (09) 773 2199
e-mail: shy@co.inet.fi
www.shy-hitsaus.net
Toimitus - Editorial Staff
Päätoimittaja - Editor in Chief
Juha Lukkari
puh. (09) 547 761
e-mail: juha.lukkari@esab.fi
Toimitussihteeri - Editorial assistant
Ter ttu Lindewald
puh. (09) 773 2199
e-mail: ter ttu.lindewald@shy.inet.fi
Toimituskunta: Pasi Hiltunen,
Jyrki Honkanen, Petteri Jernström,
Olli Kor telainen, Harri Mattila,
Ismo Meuronen, Jukka Setälä,
Mika Sirén, Esa Tikka,
Juha Lukkari, Ter ttu Lindewald
Toimisto - Office
Mäkelänkatu 36 A 2
00510 HELSINKI
Puh. (09) 773 2199
Telefax (09) 773 2661
Ilmoitukset - Advertisements
Elina Tenhunen/JPM-Info Oy
Puh. (014) 444 0125
Fax (014) 444 0144
e-mail: elina.tenhunen@jpminfo.fi
Kirjapaino - Printers
Oriveden Kirjapaino
Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö
PL 33
35301 Orivesi
Puh. (03) 358 9500
Telefax (03) 358 9535
e-mail: painopinta@orivedenkirjapaino.fi
Levikki - Circulation
5000 kpl
Member of The International
Institute of Welding
Kukin kirjoittaja vastaa itse ar tikkelinsa
sisällöstä eikä Hitsaustekniikka-lehdellä
ole mitään vastuuta siitä.
Kokemuksia työyhteisön kehittämisestä . 2
Kari Kisko, Ar to Reiman
Lujat ruostumattomat kennorakenteet kuljetusvälinesovelluksissa . 7
Mika Sirén, Jukka Säynäjäkangas
Kokemuksia hitsauksen laadunvarmistuksesta ISO 3834 -aikakaudella . 15
Petri Toikka
SHY:n vaalikokous Joensuussa. 19
Juha Lukkari
Toimitusaika- ja laatuvalvontaa Kiinassa . 22
Tapani Leppänen
TIME 5000 Digital lyhentää hitsausaikoja . 26
Yrkesskolan Optima, Vaasan ammattiopisto ja Porin ammattiopisto
on auditoitu . 28
Esa Tikka
IW-projektin hitsausopettajat kokoontuivat Seinäjoelle 25.–26.1.2008 . 30
Esa Tikka
IAB:n ja EWF:n kokoukset Pariisissa 14.–17.1.2008 . 32
Esa Tikka
EWF-koulutusuutisia . 35
Uusia jäseniä . 37
Tuote- ja toimialahakemisto . 38
Tuoteuutuuksia . III kansi
Tulevia tapahtumia
- UT-tekniikkapäivä 1.4.2008 Turussa
- NDT-päivät 2.–3.4. Turussa
- Hitsaustekniikkapäivät ja vuosikokous 17.–18.4.2008
Kuopiossa