Page 21 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
19
SHY:n tämän vuotinen vaalikokous
pidettiin 22.11.2007 Joensuussa
Pohjois-Karjalassa Pielisjoen rannalla.
Ennen kokousta kuultiin esitelmiä ja
tehtiin kaksi yritysvierailua. Osallis-
tujia oli lähes 50.
Joensuu on Pohjois-Karjalan maakuntakes-
kus ja asukasluvultaan Itä-Suomen läänin
toiseksi suurin kaupunki Kuopion jälkeen.
Joensuusssa asuu n. 58 000 asukasta. Jo-
ensuun naapurikunnat ovat Eno, Ilomantsi,
Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä ja Tohmajär-
vi.
Joensuu sijaitsee Saimaan jär vialueeseen
kuuluvan Pyhäselän rannalla, johon kau-
pungin kahteen osaan jakava Pielisjoki
laskee.
Nykyisen Joensuun alueella on ollut asu-
tusta jo kivikaudella. 1000-luvun alussa
Laatokan luoteis- ja pohjoisrantoja asutti
omaleimainen muinaikarjalainen kulttuuri,
jonka vaikutukset kulkeutuivat vähitellen
myös Pohjois-Karjalan suuntaan. Vesistöt
toimivat erämaan kulkureitteinä tuoden mu-
kanaan turkismetsästäjiä ja kaupankäyntiä.
Joensuun seutu oli lähinnä kaukana suvien
muinaiskarjalaisten heimojen hyödyntämää
erämaata.
Joensuu-niminen kylä löytyy jo Ruotsin vallan
aikaisista kar toista. Venäjän keisari Nikolai
I perusti Joensuun kylän paikalle Joensuun
kaupungin vuonna 1848, jolloin se sai myös
ensimmäisen asemakaavansa arkkitehti
Claes Wilhelm Gyldenin laatimana.
Joensuussa toimivat korkeakoulut ovat Jo-
ensuun yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammat-
tikorkeakoulu. Yliopistossa opiskelee n. 7
700 opiskelijaa ja ammattikorkeakoulussa
n. 4 000. Musiikki on myös tärkeä osa joen-
suunlaista kulttuurielämää ja sieltä on läh-
töisen tunnettuja suomalaisia rock-yhtyeitä,
mm. Hassisen Kone ja Neljä ruusua, joiden
johtohahmot Ismo Alanko ja Ilkka Alanko ovat
nykään tunnetuimpia Joensuusta löhtöisin
olevia henkilöitä.
Tunnettuja suuria metallialan yrityksiä ovat
mm. lukonvalmistaja Abloy Oy ja metsäko-
neita valmistava John Deere Oy. John Deere
Oy on myös merkittävä hitsaava konepaja,
joka sai SHY:n hitsaushuippupalkinnon
SHY:n vaalikokous Joensuussa
Juha Lukkari
Joensuun kaupunkia.
Jouko Kara piti huolta tomeraan tapaansa
aamupäivän esitelmien kulusta.
Toiminnanjohtaja Esa Tikka toivotti vieraat
tervetulleiksi.