Page 6 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
4
Kuva 3. Hitsipalon poikkipinta-alan määrittäminen hitsausvirran ja
hitsausnopeuden/hitsiaineentuoton avulla jauhekaarihitsaukses-
sa (4,0 mm ja DC+).
Hitsausnopeus (cm/min)
Palonpoikkipinta-ala (mm
2
)
20
30
40
50
60
70
80
90
Langansyöttönopeus (m/min)
1
Ø1,2mm
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 5 7 9 11 13 15 17
4 6 8 10 12 14 16
Umpilanka:
Metallitäytelanka:
Rutiilitäytelanka:
(
)
Kuva 1. Hitsipalon poikkipinta-alan määrittäminen langansyöttö-
nopeuden ja hitsausnopeuden avulla erilaisilla seostamattomilla
MAG-langoilla. Täytelankojen vastaava langansyöttönopeus on vain
likimääräinen. Langat: 1,2 mm.
Kuva 2. Hitsipalon poikkipinta-alan ja hitsausenergian (lämmöntuonti
= 0,8 x energia) määrittäminen hitsatun palkopituuden avulla puikko-
hitsauksessa emäspuikolla (n. 120 % riittoisuus).
Hitsausnopeus (cm/min)
20
Hitsiaineentuotto (kg/h)
Hitsausvirta (A)
Palonpoikkipinta-ala (mm
2
)
3
Ø4,0mm
4 5
6 7 8 9 10 11 12
300 400 500 600 700 800 900
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
30
40
50
60
70
80
90
Kuvan 4 takana on mielenkiintoinen kaava
(Welding Journal No July 2001), joka on ai-
kaansaatu käymällä läpi lähes 300 erilaista
dokumentoitua hitsausta, joissa menetel-
mät olivat puikko-, MAG-, MAG-täytelanka- ja
jauhekaarihitsaus. Miten hyvin kaava pätee,
sitä en ole testannut. Koska mukana on näin
erilaiset hitsausmenetelmät ja kaavassa
on hitsausenergia eikä lämmöntuonti, pal-
komäärän täytyy olla vain suuntaa antava.
Mutta hyvä niinkin. Kaava on seuraava.
11 x Hitsiainemäärä (kg/m)
Palkomäärä (kpl) =
------------------------------------------------------
Hitsausenergia (kJ/mm)
Esimerkki 4. Palkomäärän tarkistus
• Hitsausohje ehdottaa, että 20 mm:n 50-V-
railo hitsataan 12 palolla käyttäen hitsau-
senergiaa 1,1 kJ/mm
• Pitääkö tämä paikkansa?
• Hitsiainemäärä: 2,1 kg/m
• Palkomäärä: 11 x 1,92/1,5 = 14 kpl
• Vastaus: kyllä riittävällä tarkkuudella
Kuva 4. Nomogrammi: Hitsiainemäärä – hitsausenergia – palkomää-
rä railossa.
Hitsausenergia (kJ/mm)
0,5
1,5
1,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Hitsiainemäärä (kg/m)
Palkomäärä (kpl/railo)
4
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2