Page 5 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
3
dattavat tiedostot. Hitsauksen PC-ohjelmat).
Seuraavassa on lueteltu kaavoja koko railon/
hitsin poikkipinta-alan laskemiseen. Nämä
kaavat ovat sikäli ”teoreettisia”, etteivät
ne ota huomioon kupua eikä kutistumisia
yms.
Pienahitsit:
Poikkipinta-ala (mm
2
) = (a-mitta)
2
V-hitsit:
V-50°
Poikkipinta-ala (mm
2
) = s x (0,466xs+i)
V-60°
Poikkipinta-ala (mm
2
) = s x (0,577xs+i)
V-70°
Poikkipinta-ala (mm
2
) = s x (0,700xs+i)
jossa:
s: aineenpaksuus (mm)
i: ilmarako (mm)
X-hitsit:
V-50°
Poikkipinta-ala (mm
2
) = s x (0,233xs+i)
V-60°
Poikkipinta-ala (mm
2
) = s x (0,228xs+i)
V-70°
Poikkipinta-ala (mm
2
) = s x (0,350xs+i)
U-hitsit-viistekulma 15°:
Poikkipinta-ala (mm
2
) =
((s-10)
2
2x0,27+12xs-73)
Kaavat hitsiainemäärän laskemiseen hit-
siaineentuoton ja hitsausnopeuden avulla
sekä pienahitsissä a-mitan avulla ovat seu-
raavat.
Hitsiaineentuotto (kg/h)
Hitsiainemäärä (kg/m) = 1,67 x ------------------------------------------------
Hitsausnopeus (cm/min)
Pienahitsit (oletettu tasakylkinen piena ilman
kupua):
Hitsiainemäärä (kg/m) =
0,008 x a-mitta (mm) x a-mitta mm)
Esimerkki 1. Pienahitsaus (PB)
• MAG-hitsaus umpilangalla (1,2 mm)
• Hitsausarvot: 10 m/min (300 A), 30 V ja
45 cm/min
• Hitsiaineentuotto: 5,34 kg/h
• Hitsiainemäärä: 0,20 kg/m
• Pienahitsin a-mitta:
(0,20 : 0,008) =
5 mm
Taulukoissa 1 ja 2 on laskettuna PC-ohjel-
man avulla muutamille tyypillisille puikko- ja
MAG-railojen että jauhekaarirailojen hitseille
hitsiainemääriä. Luonnollisesti määrät ovat
teoreettisia, koska ne on laskettu oletettu-
jen ideaalisten railomittojen mukaan. Käy-
tännössä mitat voivat erota näistä joissakin
suhteissa.
Hitsipalon poikkipinta-ala
ja hitsin palkomäärä
Hitsipalon poikkipinta-ala voidaan määrittää
helposti esimerkiksi kuvista 1-3 hitsauspa-
rametrien avulla eri hitsausmenetelmille.
Kaava palon poikkipinta-alan laskemiseen
hitsiaineentuoton (kg tai g/min) avulla on
seuraava.
Taulukko 2
Taulukko 2. Hitsin poikkipinta-aloja ja hitsiainemääriä tyypillisille jauhekaarihitseille.
212 x Hitsiaineentuotto (kg/h)
Palon poikkipinta-ala A (mm
2
) = -------------------------------------------------------------
Hitsausnopeus (cm/min)
100 x Hitsiaineentuotto (g/min)
Palon poikkipinta-ala A (mm
2
) = -------------------------------------------------------------
Hitsausnopeus (cm/min)
Kaava pienahitsin poikkipinta-alan laskemi-
seen a-mitan avulla on seuraava.
Pienahitsin poikkipinta-ala (mm
2
) =
a-mitta (mm) x a-mitta (mm)
(oletettu tasakylkinen piena ilman kupua)
Koko railon poikkipinta-alan ja yksittäisen pa-
lon poikkipinta-alan avulla voidaan määrittää
helposti tarvittava palkomäärä.
Railon poikkipinta-ala (mm
2
)
Palkomäärä (kpl) =
---------------------------------------------------------
Palon poikkipinta-ala (mm
2
)
Esimerkki 2. Palkomäärän määrittäminen
• Levynpaksuus: 20 mm
• MAG-hitsaus: 1.2 mm:n umpilanka
• Hitsausarvot: 300 A, 30 V, 50 cm/min
• Hitsiaineentuotto: 5,3 kg/h (89 g/min)
• Railomuoto: 50-V, ilmarako 3 mm
• Poikkipinta-ala: 264 mm
2
(taulukko 1)
• Palon poikkipinta-ala: 212 x 5,3 : 50 =
22,5 mm
2
• Palkomäärä: 264 : 22,5 = 12 kpl
Ruotsalainen SSAB antaa näppärän peukalo-
sääntökaavan palkojen vähimmäismäärälle,
joka railoon on hitsattava, kun pyritään hy-
vään iskusitkeyteen. Se soveltuu yleisohjeek-
si muihinkin tapauksiin.
Yhdistetty levynpaksuus (mm)
Palkomäärä (kpl), vähintään = --------------------------------------------------------
5
Esimerkki 3.
Hitsattavien palkojen vähimmäismäärä
• Päittäisliitos: V-railo
• Levynpaksuus: 20 mm
• Yhdistetty levynpaksuus: 20+20 = 40 mm
• Palkomäärä: 40/5 = vähintään 8 kpl