Page 45 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
43
KETEKissä Pohjanmaan paikallisosaston pu-
heenjohtaja ja konepaja- ja laserteknologia-
puoleen erikoistuneen KETEK Mechanicsin
kehityspäällikkö Tuomo Peltola esitteli paitsi
Pohjanmaan paikallisosaston toimintaa, myös
KETEKin yrityksille suunnattuja palveluja.
SHY:n hallitus piti kokouksensa, jonka jälkeen
tutustuttiin KETEKin kemian ja materiaalitek-
niikan laboratorioihin sekä lasertyöasemaan.
Ruokailun jälkeen seurasi pikatutustuminen
Kokkola LCC:n toimintaan ja sen jälkeen yri-
tyskäynti Häggblomilla- Yrityksen toimintaa
esittelivät toimitusjohtaja John Hagnäs ja ke-
hityspäällikkö Asko Kettunen.
Häggblompanostaa hitsaukseen
Kokkolalainen Ab A. Häggblom Oy on Suo-
men johtava maanrakennuskoneiden alusto-
jen valmistaja ja varaosatoimittaja. Yrityksen
tärkeimpiä tuotteita ovat telarungot murs-
kauslaitoksiin sekä kaivu- ja muihin teloilla
kulkeviin erikoiskoneisiin. Järeän luokan
laitteiden kestävyyden kannalta hitsauksen
Hitsausteknisen yhdistyksen hallitus kokoontui Kokkolassa Teknologiakeskus KETEK Oy:n uusissa tiloissa. KETEKin kehityspäällikkö Tuomo
Peltola ker tomassa Pohjanmaan paikallisosaston puheenjohtajan ominaisuudessa osaston toiminnasta.
SHY:n hallituksen
vierailu Kokkolaan
KETEKin ND:Yag-laserista pinnoitustyössä.
Laser työasemalla voidaan pinnoittaa, leika-
ta, hitsata, leikata ja karkaista.
Erkki Mäki
Suomen Hitsausteknillisen Yhdistys r.y:n hallitus piti kokouksensa ko-
kouskaupunkinakin tunnetussa Kokkolassa maaliskuussa. Varsinainen
kokous pidettiin Teknologiakeskus KETEK Oy:n tiloissa sen jälkeen seurasi
tutustuminen KETEKin laboratorioihin ja lasertyöasemaan, laserpinnoitta-
jana tunnettuun Kokkola LCC:hen ja maanrakennuskoneiden tela-alustoja
valmistavaan Ab A. Häggblom Oy:öön.