Page 4 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
2
Juha Lukkari
Artikkelissa annetaan erilaisia kaa-
voja, taulukoita ja käyrästöjä. Niiden
avulla hitsauskoordinoija voi helposti
määrittää monia erilaisia tekijöitä,
joita hän tarvitsee suunnitellessaan
tulevia hitsauksia ja laatiessaan hit-
sausohjeita eli wepsejä.
Sisältö
• Railon poikkipinta-ala ja hitsiainemäärä
• Hitsipalon poikkipinta-ala ja hitsin palko-
määrä
• Hitsiaineentuotto
• Kaariaika ja hitsausaika
• Hitsausnopeus
• MAG-nomogrammi: Virta - hitsiaineentuotto
- langansyöttönopeus
• MAG-nomogrammi: Langansyöttönopeus
- hitsausnopeus - palonpoikkipinta-ala -
hitsiaineentuotto
• Hitsausenergia, lämmöntuonti ja jäähty-
misaika
• MAG-hitsauskustannukset
Railon poikkipinta-ala
ja hitsiainemäärä
Kirjallisuudessa on paljon erilaisia taulukoita
railotilavuuksien, railon poikkipinta-alojen tai
hitsiainemäärien määrittämiseksi. Lisäksi
markkinoilla on tähän tarkoitukseen myös
monia PC-ohjelmia (esim. www.esab.fi: La-
Työkaluja hitsaus-
koordinoijalle hitsausten
suunnittelua varten
Taulukko 1
Taulukko 1. Hitsin poikkipinta-aloja ja hitsiainemääriä puikko- ja MAG-hitseille.