Page 32 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
30
tivaatiota. Koulutuksen toteutusvaiheessa
täytyy myös muistaa, että läheskään aina
pelkkä käytännön harjoittelu ei ole riittävää
vaan tarvitaan uutta tietoa myös teoriassa
– miksi jotain asiaa tehdään tai miksi joku
asia voisi toimia paremmin.
Hitsauksen osaamistason parantamiseksi
Porissa on järjestetty mm. jauhekaarihit-
saus- ja mekanisointikursseja, joissa on
perehdytty teoriassa niin hitsausmetallurgi-
aan kuin laitteiden toimintaan sekä hitsattu
mahdollisimman paljon. Koulutuksen yhtenä
päätavoitteena on totuttaa henkilöstö lait-
teiden käyttöön ja miettimään sitä kautta
myös uusia käyttökohteita mekanisoidulle
hitsaukselle. Usein koulutuksen yhteydessä
saadaan koulutettavilta hyviä ideoita myös
hitsauksen apulaitteiden sekä muiden työtä
helpottavien laitteiden toteutukseen. Ku-
vassa 6 on käynnissä uuden mekanisoidun
TIG-hitsaussolun testaus- ja sisäänajovaihe
Kuva 6. Ar to Peurala testaa ja ajaa sisään uutta mekanisoitua TIG-hitsaussolua.
Kuva 7. Uuden railonseurantajärjestelmän
soveltuvuus ruostumattomien terästen
hitsauksen apulaitteeksi testattiin huolel-
lisesti.
ja kuvassa 7 testataan uuden railonseuranta-
järjestelmän soveltuvuutta ruostumattomien
terästen apulaitteeksi.
Mika Korhonen
Kehitysinsinööri
Hollming Works Oy, Pori
mika.korhonen@hollmingworks.com
Wärtsilänkatu 61, Järvenpää • p. (09) 271 901 • info@adulta.fi • www.adulta.fi
HITSAUSLUOKKIEN PÄIVITYS NON-STOP
YRITYSKOULUTUSTA,
jatkuva sisäänotto
TULITYÖKORTTIKOULUTUS
16.1., 15.5., 14.8., 11.9. tai 6.11.2007 (1 pv)
KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON
OPPISOPIMUSKOULUTUS
aloitus 17.9.2007
HITSAAJAN AMMATTITUTKINTO
IW HITSAAJAN TUTKINTO
tammikuussa 2008
Lisätietoja: Olli-Pekka Laajoki, puh. (09) 2719 0318,
olli-pekka.laajoki@adulta.fi
Metallialan koulutus vuonna 2007
TYÖVOIMAKOULUTUKSET:
• KONE- JA METALLIALAN VALMENTAVA KOULUTUS
27.2. – 31.5.2007
• IW HITSAAJA / HITSAUS PT:N NÄYTÖIN
5.3. – 20.8.2007 tai 10.9.2007 – 14.3.2008
• KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO
22.1. – 31.12.2007 tai 19.3. – 31.12.2007 tai 21.5. – 31.12.2007
• HITSAUSLUOKKIEN PÄIVITYS NON-STOP
aloitukset 21.1., 19.2., 16.4., 14.5.,
17.9., 15.10., 12.11. tai 10.12.2007