Page 3 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
1
TEEMA: Hitsaustekniikkapäivät
2/2007
Tilaushinta
Suomessa 50
Pankki Nordea 226618-62781
Subscription rate
Foreing shipping 100
Bankers Nordea 226618-62781
57. vuosiker ta
ISSN 0437-6056
Julkaisija ja kustantaja
Publisher and Publishing Company
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
Finlands Svetstekniska Förening r.f.
The Welding Society of Finland
puh. (09) 773 2199
e-mail: shy@co.inet.fi
www.shy-hitsaus.net
Toimitus - Editorial Staff
Päätoimittaja - Editor in Chief
Juha Lukkari
puh. (09) 547 761
e-mail: juha.lukkari@esab.fi
Toimitussihteeri - Editorial assistant
Ter ttu Lindewald
puh. (09) 773 2199
e-mail: ter ttu.lindewald@shy.inet.fi
Toimituskunta: Pasi Hiltunen,
Jyrki Honkanen, Petteri Jernström,
Olli Kor telainen, Harri Mattila,
Ismo Meuronen, Jukka Setälä,
Mika Sirén, Esa Tikka,
Juha Lukkari, Ter ttu Lindewald
Toimisto - Office
Mäkelänkatu 36 A 2
00510 HELSINKI
Puh. (09) 773 2199
Telefax (09) 773 2661
Ilmoitukset - Advertisements
Elina Tenhunen/JPM-Info Oy
Puh. (014) 444 0125
Fax (014) 444 0144
e-mail: elina.tenhunen@jpminfo.fi
Kirjapaino - Printers
Oriveden Kirjapaino
Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö
PL 33
35301 Orivesi
Puh. (03) 358 9500
Telefax (03) 358 9535
e-mail: painopinta@orivedenkirjapaino.fi
Levikki - Circulation
5000 kpl
Member of The International
Institute of Welding
Kukin kirjoittaja vastaa itse ar tikkelinsa
sisällöstä eikä Hitsaustekniikka-lehdellä
ole mitään vastuuta siitä.
Työkaluja hitsauskoordinoijalle hitsauksen suunnittelua varten . 2
Juha Lukkari
MIG/MAG-hitsaus. 18
Raimo Suoranta
Suunnittelu laserhitsattavan tuotteen valmistuksessa . 23
Juha Kauppila
Sisäisen laskennan ja strategisen suunnittelun joustava
yhdistäminen. 25
Toni Laaksonen
Hitsauksen kehitystyö Hollming Works’issä . 27
Mika Korhonen
Kuumavalssatut ultralujat rakenneteräkset . 33
Jukka Kömi
METLAB OY – Ainetta rikkovan testauksen osaamista Pirkanmaalla . 35
Olavi Ahlsted
Olavi Ahlstedt katsoo näköalapaikalta hitsaavaan teollisuuteen . 37
Pirjo Pöllänen
Pulssi nousussa alumiinin hitsauksessa . 40
SHY:n hallituksen vierailu Kokkolaan . 43
Erkki Mäki
EWF-koulutusuutisia . 47
Uutisia . 49
Turun Seniorit . 51
Tuote- ja toimialahakemisto . 51
Muistokirjoitus . III kansi
Kokopäiväekskursio . Takakansi
Seuraavat numerot:
No 3: NDT ja laatu
No 4: IIW 2007