Page 18 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
16
25 s maksimiaikoja sekä niitä vastaavat läm-
möntuonnit max. ja min. lämmöntuonteja,
mutta ne soveltuvat toki kumpaan tahansa.
Esimerkki 16. Lämmöntuontialueen määrit-
täminen (kuva 27)
• Päittäisliitoksen hitsaus
• Levynpaksuus: 20 mm
• Jäähtymisaika t
8/5
: min 10 s ja max 20 s
• Välipalkolämpötila: 75 °C (oletus)
• Lämmöntuonti: min 1,7 kJ/mm ja max
2,6 kJ/mm
Lämmöntuontia voidaan kontroloida myös
epäsuorasti. Esim. ruotsalainen terästehdas
SSAB antaa näppärän peukalosääntökaavan
palkojen vähimmäismäärälle, joka railoon on
hitsattava, kun pyritään hyvään iskusitkey-
teen. Tässä kaavassa palkomäärällä kont-
roloidaan lämmöntuontia.
Yhdistetty levynpaksuus (mm)
Palkomäärä (kpl), vähintään = -------------------------------------------------------------
5
Työ- ja kokonaiskustannukset
Seostamattoman teräksen MAG-umpilan-
kahitsauksessa työkustannusten osuus on
tunnetusti ylivoimaisesti suurin, luokkaa 70-
90 %. Työkustannusten määrittämiseksi lan-
gansyöttönopeuden perusteella on laadittu
nomogrammi kahdelle eri langanhalkaisijal-
le, paloaikasuhteelle ja työtunnin hinnalle,
kuva 29, josta työkustannukset
/kg) voi-
daan määrittää nopeasti. Jos ar voon lisä-
Kuva 28. Sopivan lämmöntuonnin määrittäminen päittäisliitoksen hitsauksessa eri levynpaksuuksilla ja esikuumennus-/välipalkolämpöti-
loilla jäähtymisajan t
8/5
avulla. Diagrammin muodostamisessa on käytetty liitosmuotokerrointa F
2
/F
3
arvoa 0,9, joka tarkoittaa välipalkojen
hitsausta päittäishitsissä.
Min. lämmöntuonti (kJ/mm)
50 100 150 200
2,0
1,5
1,0
0,5
Levyn-
paksuus
(mm)
t
8/5
= 5 s
> 15
10
5
Esikuumennus-/välipalkolämpötila (
o
C)
28a
t
8/5
= 5 s
Min. lämmöntuonti (kJ/mm)
50
100 150 200
2,0
1,5
1,0
0,5
Esikuumennus-/välipalkolämpötila (
o
C)
Levyn-
paksuus
(mm)
t
8/5
= 10 s
> 20
15
10
5
28b
t
8/5
= 10 s
Max. lämmöntuonti (kJ/mm)
50 100 150 200
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Esikuumennus-/välipalkolämpötila (
o
C)
Levyn-
paksuus
(mm)
t
8/5
= 25 s
> 30
25
20
15
10
5
28d
t
8/5
= 25 s
Esikuumennus-/välipalkolämpötila (
o
C)
Max lämmöntuonti (kJ/mm)
50
100 150 200
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Levyn-
paksuus
(mm)
t
8/5
= 20s
> 25
20
15
10
5
28c
8/5
s