Page 13 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
11
HUOM. Näiden kaavojen käytössä ja kuvissa
22, 23 ja 27 käytetään termistä hyötysuh-
detta, joka poikkeaa hieman aikaisemmin
annetuista standardisarjan osan 1 (SFS-EN
1011-1) termisistä hyötysuhteesta. Virhe
ei ole suuri (n. 5 %), vaikka käyttäisi aikai-
sempia hyötysuhteita. Tämän osa 2 (SFS-EN
1011-2) termiset hyötysuhteet ovat:
• Jauhekaarihitsaus: 1,0
• Puikkohitsaus: 0,85
• MAG-hitsaus: 0,85
Kun lasketaan alustavan hitsausohjeen hit-
sausarvojen mukaan lämmöntuonti, käyrien
avulla voidaan määrittää vastaava jäähty-
misaika, jota verrataan teräksen valmistajan
tms. antamaan suositusaikaan. Hitsausarvot
on valittava niin, ettei annettua jäähtymisai-
kaa t
8/5
ylitetä.
Ensiksi määritetään kuvasta 21 lämmönjoh-
tumistapa, joka voi olla 2- tai 3-dimensionaa-
linen, kuva 20. Se soveltuu, mille tahansa
hitsityypille ja hitsausprosessille.
Jos tulokseksi saadaan 3-dimensionaalinen
lämmönjohtuminen (”paksut levyt”), niin le-
vynpaksuus ei vaikuta enää hitsin jäähtymis-
Taulukko 5
Taulukko 5. Liitosmuotoker toimet (SFS-EN
1011-2).
“Ohuet” levyt:
2-dimensionaalinen
20
“Paksut” levyt:
3-dimensionaalinen
Kuva 20. Lämmönjohtumistavat.
50
40
30
20
15
10
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Transitiopaksuus (mm)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
T
p
=
250
o
C
200
150
100
20
21
3-dimensionaalinen
2-dimensionaalinen
50
40
30
20
15
10
9
8
7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Jäähtymisaika t
8/5
(s)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
22
T
p
=
250
o
C
200
150
100
Kuva 21. 2- ja 3-dimensionaalisen lämmönjohtumisen välinen transitiopaksuus läm-
möntuonnin funktiona eri esikuumennus/työlämpötiloilla.
Kuva 22. Jäähtymisaika t
8/5
3-dimensionaaliselle lämmönjohtumiselle lämmöntuon-
nin funktiona eri esikuumennus/työlämpötiloilla päittäishitsin välipalkojen hitsauk-
sessa. Liitosmuotokerroin F
3
on 0,9.