Page 11 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
9
Hitsausenergia, lämmön-
tuonti ja jäähtymisaika
Hitsausliitoksen ominaisuudet riippuvat
oleellisesti hitsin jäähtymisnopeudesta,
jonka suuruuteen vaikuttavat lähinnä läm-
möntuonti (hitsausenergia), levynpaksuus,
työlämpötila ja liitosmuoto. Merkittävimmät
mikrorakennemuutokset tapahtuvat jäähty-
misen aikana lämpötilavälillä 800…500 °C.
Tästä syystä jäähtymisnopeutta kuvaana
suureena käytetään yleensä jäähtymisaikaa
t
8/5
, joka tarkoittaa tämän lämpötila-alueen
Hitsausnopeus (cm/min)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
14
20 30 40 50 60
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Hitsausnopeus (cm/min)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
15
20 30 40 50 60
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Hitsausarvot
380A, 35V, 14m/min
340A, 33V, 12m/min
300A, 30V, 10m/min
260A, 26V, 8m/min
200A, 22V, 6m/min
150A, 19V, 4m/min
Hitsausarvot
300A, 31V, 15m/min
250A, 28V, 11m/min
200A, 25V, 9m/min
150A, 23V, 6m/min
Hitsausnopeus (cm/min)
14
20 30 40 50 60
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Hitsausnopeus (cm/min)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
15
20 30 40 50 60
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Hitsausarvot
380A, 35V, 14m/min
340A, 33V, 12m/min
300A, 30V, 10m/min
260A, 26V, 8m/min
200A, 22V, 6m/min
150A, 19V, 4m/min
Hitsausarvot
300A, 31V, 15m/min
250A, 28V, 11m/min
200A, 25V, 9m/min
150A, 23V, 6m/min
Kuva 14. Lämmöntuonnin määrittäminen hitsausnopeuden ja hit-
sausarvojen avulla MAG-hitsauksessa seostamattomalla 1,2 mm:n
umpilangalla.
Kuva 15. Lämmöntuonnin määrittäminen hitsausnopeuden ja hit-
sausarvojen avulla MAG-hitsauksessa seostamattomalla 1,2 mm:n
rutiilitäytelangalla.
Kuva 16. Hitsausenergian määrittäminen puikkohitsauksessa
emäspuikolla (riittoisuus n. 120 %).
Kuva 17. Jäähtymisaika t
8/5
ja sen vaikutus hitsausliitoksen muu-
tosvyöhykkeen kovuuteen ja iskusitkeyteen (Rautaruukin hitsaajan
opas).